Uitbreiding skigebeid Samnaun (Salaas) - Ischgl

Dit onderwerp gaat over de bestemming Ischgl
Tsjoecha6 december 2020 · 19:40

De uitbreiding van het intensieve recreatiegebied Ravaischer Salaas (bepaling), het project Samnaun Dorf - Salaaserkopf en de schrapping van het landschapsbeschermingsgebied Ravaischer Salaas worden goedgekeurd onder de voorwaarde dat in het MER-vooronderzoek kan worden aangetoond dat in de getroffen projecten de leefomgevingen en waardevolle landschappen legaal mogelijk zijn.
Het indienen van overeenkomstige bouwaanvragen is alleen mogelijk nadat het bewijs is geleverd en dat werd bevestigd door DETEC. Als het bewijs niet kan worden geleverd, vervalt de goedkeuring van het structuurplan.
Volgens informatie van het Bureau voor Ruimtelijke Ontwikkeling Graubünden (ARE) ontbreken “stukjes van het mozaïek” in het vooronderzoek van de milieueffectrapportage over Samnaun. Volgens het testrapport gaat het om de inschatting van de effecten op belangrijke leefgebieden van wilde dieren. De ARE wilde hierover contact opnemen met de federale overheid om erachter te komen wat er ontbrak en vervolgens de verbeterde documenten via ARE Zwitserland indienen. Met een resolutie van 3 november 2020 heeft de regering van het kanton Graubünden nu kennis genomen van de resolutie van de Bondsraad van 18 september 2020 betreffende de goedkeuring van de aanpassingen aan het kantonale structuurplan Regiun Engi-adina Bassa in de hoofdstukken toerisme en landschap, waartoe besloten werd op 24 oktober 2017.

Kortom : er is nog werk aan de winkel eer het definitief wordt goedgekeurd.

*bericht bewerkt door moderator (Yo-han) op 07 dec 2020 08:42

Plaats een reactie